HORAIRE Lundi-Vendredi 9:00-17:00
KANTOORTIJDEN Maa-Vrij 9:00-17:00
R. Sociaux
S. NETWERKEN

Opdrachten van Koekeltech

  • De strijd tegen de digitale kloof aangaan door het aanbieden van duidelijk afgelijnde tarieven die aangepast zijn aan het inkomen van onze klanten.
  • Het integreren van personeel dat het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt.
  • Permanente vorming van ons personeel.
  • Kwaliteitsvolle dienstverlening binnen de kortst mogelijke termijn.
  • Een aangepaste methode voor het aanleren van informaticatools aan senioren, particulieren, werkzoekenden en het personeel van bedrijven.
  • Volledig onderhoud van uw informaticamateriaal en uw IT-park (KMO).
  • Uw vaardigheden ontwikkelen en al de ongemakken waar u mee wordt geconfronteerd in de informatica oplossen.
  • Herwaardering van informaticamateriaal en dit aan een toegankelijke prijs aanbieden.
  • Toegang tot het internet en kantoorsoftware aanbieden via ons Digitaal Openbaar Netwerk (DON).
  • Opleidingen in groep aanbieden voor verschillende doelgroepen: bedrijven, senioren en werkzoekenden.