HORAIRE Lundi-Vendredi 9:00-17:00
KANTOORTIJDEN Maa-Vrij 9:00-17:00
R. Sociaux
S. NETWERKEN

Milieubewust

˝Milieubewustzijn is de wil om de impact op het milieu te beperken door in de dagelijkse werking van de onderneming de volgende elementen in acht te nemen: het beperken en het beheer van het afval, het verantwoordelijk beheer van het energieverbruik, de strijd aangaan tegen water- en luchtvervuiling en het vervuilen van de ondergrond˝.

Koekeltech deelt de bezorgdheid over de milieuproblematiek voor de komende jaren en dit meer bepaald in Brussel.

Om de uitdagingen van een milieubewuste aanpak te bepalen via onze diensten hebben we een gedragslijn gedefinieerd via een aantal concrete maatregelen:

  • onze technici verplaatsen zich milieubewust via het openbaar vervoer of met de fiets
  • wij ontwikkelen een dienst voor de herwaardering van computers om deze een tweede leven te geven en aan te bieden aan een kansarm publiek
  • wij spannen ons in om onze lokalen te renoveren met het oog op het verminderen van onze EPB (led-verlichting, isolatie van plafonds en muren, …)
  • deelname aan het Ecoteam van de gemeentelijke administratie van Koekelberg. Dit team werkt aan het uitwerken van ˝groene˝ en ˝concrete˝ maatregelen in de dagelijkse werking van de beroepsactiviteiten (het scheiden van afval, Recupel, …).